TECHNOLÓGIA AIRLESS

Technológia "Airless" 

Technológia "Airless" je striekacia technika, ktorá je založená na bezvzduchovom aplikovaní materiálu. Ide o aplikáciu za pomoci vysokého tlaku, kedy je farba natlakovaná profesionálnym zariadením do pištole a tlačená cez trysku s minimálnym prestrekom. Použitím správnej trysky sme schopní aplikovať materiály rôznych druhov a typov.


Výhody "Airless"

  • Zásadnou výhodou systému  "Airless" je rýchlosť a efektivita aplikácie materiálov  oproti klasickým spôsobom nanášania.
  • Pri nástrekoch je naša efektivita 10x vyšia ako pri klasických metódach nanášania materiálov. Vzhľadom na povahu prác a realizáciu výhradne v exteriéri je to pre nás neoceniteľná výhoda.
  • Ďalšia výhoda je možnosť aplikácie aj u zložitých striech a ťažko dostupných miest.